Annual Reports

​​

  
  
  
Gauteng Human Settlements Annual Report 2016-2017.pdf
  
2016/2017
Human Settlements Annual Report 2015 -2016.pdf
  
2015/2016
Human Settlement Annual Report 2015.pdf
  
2014/2015
GDHS ANNUAL REPORT 2013-2014.pdf
  
2013/2014
GDHS Annual Report 2012 to 2013.pdf
  
2012/2013
GPF Annual Report 2015-2016.pdf
  
GPF-Annual Report 2016 2017.pdf